Polityka prywatności

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny i wyjaśnić Ci, jak przetwarzamy Twoje dane.

 

Administratorem danych osobowych jest: PRO-ZAR Daniel Czarnuch z siedzibą w Wieluniu, os. Wyszyńskiego 21B/4, 98-300 Wieluń,  dalej zwany „ADO”.

ADO nie jest zobowiązany do ustanowienia inspektora ochrony danych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty, negocjacji, zawarcia i realizacji umowy.

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie niezbędnym dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez ADO lub odbiorców danych, w szczególności w celu wykonana usługi, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu ADO, w szczególności będą to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, podwykonawcy prac projektowych, przedsiębiorstwa dostarczające media oraz organy i instytucje publiczne.

ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas świadczenia usług, a ponadto przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z usługami, z których Pan/Pani korzysta oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego, Prawa Budowlanego, Prawa Cywilnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Jednocześnie Administrator informuje, że ma Pani/Pan prawo do:

-     żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,

-     sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

-     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych,

-     przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z administratorem danych,

-     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

-     wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

-     wpływu na zakres przetwarzanych danych transmisyjnych.

Dane osobowe:

a. imię i nazwisko;

b.     adres miejsca zamieszkania;

c.     adres korespondencyjny;

d.     numer ewidencyjny PESEL;

e.     nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość oraz kto wydał w/w dokument;

f.       adres mailowy;

g.     numer telefonu;

h.     adres oraz nazwa inwestycji;

i.       numer identyfikacji podatkowej NIP;

j.       numer konta bankowego;

przetwarzane są na podstawie prawa podatkowego, ustawy Prawo budowlane, Prawo Cywilne, Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przedstawienie oferty oraz zawarcie umowy o świadczenie usług.

Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej tej osoby fizycznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

ADO informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).


Pliki cookies

Administrator informuje, iż Serwis gromadzi w sposób automatyczny wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies. Administrator informuje, iż Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu.  

Administrator informuje, iż w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;

 „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

 „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W celach analitycznych oraz marketingowych wykorzystujemy pliki Cookies od dostawców rozwiązań: 

– Google Analytics (analityka ruchu) (Administrator: Google Inc z siedzibą w USA),

– Google AdWords (reklama remarketingowa) (Administrator: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),

– Facebook (reklama remarketingowa oraz wyświetlanie postów) (Administrator: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

 Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. 

Administrator informuje, iż przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookies, Administrator informuje, iż użytkownik serwisu zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookies.

 Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.